Responsive Ad Slot

HSA in Media/Press hai indawnna a dawn

Monday, July 16, 2018

/ Published by VIRTHLI
CCPur, July 16, 2018, Virthli (ONP): Gen. Hqrs. į¹­huoitu hai chun SDO Office chau lo khawm sawrkar office tum tum le sawrkar thawktu dang dang hai an posting-na senga an um ngeina dinga hma an la lak pek ding thu hai an hril a, bieltu MLA ngei khawm hi thu hi an lo inhriettir tah niin an hril. Infrastructure mumal um naw chu an staff haiin ei inbiekpui hun ah an suonlam tak a nih. Pherzawl Dist. hi kawng tum tum haia baksam hau em em, Manipur a District thar 7 hai laia pakhat a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate