Responsive Ad Slot

Delhi ah Manipur mi sawisak

Monday, October 5, 2015

/ Published by VIRTHLI
October 4,2015: Nakie 9 vel khan Munirka, New Delhi hmuna Manipur mi Pauzagin Zou (32) h/o Niangboi, D Phailien, CCpur chu hmelhrietlovin an sawisak. Pauzagin Zou hi tlangmi vekin khawlai dunga thisen le lo zal chu an hmua, saruoka lo um in, a phing ah chemte a sunna be pahni a um bawka, a mit pahni chu an vung vawng bawk bakah a zamaw bawng vangin an at pek bawk a nih. A hmutu hai hin Police hril nghalin tuhin Safdarjung Hospital a enkawl mek a ni thu dawng a nih.
Thuchieng lem hrie nuom hai chun a hnuoia number pek a hin contact thei a nih:
Seiboi: 987364041


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate