Responsive Ad Slot

Vincent Hekte Hmar le Kanghling Father Shillong-ah rock an tih

Saturday, November 4, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCpur/Shillong, November 04, 2017, Virthli (ONP): Hung tlung ding November 11, 2017 a HSA Joint Headquarters, Shillong Diamond Jubilee lawmnaa rimawi tieng panga mipui inawitu dinghai laia thang dingin Hmar rimawi khawvela Top ei ti hai laia thang pha ve- Tv. Vincent Hekte Hmar le Pu Lalthangkung F. Tusing @Kanghling Father hai khawm thang ve dingin sukchieng an lo ni tah thu dawng a nih.

Chanchin ei dawngdan chun Tv. Vincent Hekte Hmar hin November 10, 2017 hin Nainital suoksanin Shillong tieng vuong tung ata, Kanghling Father hin Sinlung Express Band hai leh November 8, 2017 hin CCpur an'thawk Shillong pan bawk an tih. Anni hai bak a hin hlasakthiem dang dang khawm an thang dinga ti a tih. Report hmasaa lo tarlang tah angin HSA Diamond Jubilee hi Shillonga Hmarnauhai chengha'n umhaiin a ropui thei ang taka lawm an tum an nih. 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate