Responsive Ad Slot

Tipaimukh Constituency ah bufai a thlawna sem ding

Saturday, March 28, 2020

/ Published by VIRTHLI
CCPur, March 28, 2020, Virthli(ONP):  Tipaimukh Constituency, Hmarbiel khawtina, in tina bufai a thlawna sem dingin Thawį¹­anni March 30, 2020 zing dar 7:AM khin Churachandpur Godown ah bieltu MLA Pu Dr. Chaltonlien Amo, Chairman, PAC in flag off a ta, SDO, Parbung staff hai le MLA workerhaiin khawtin sirin an zu sem ding a nih. Vangai tlang tieng chu vawisun, Inrinni hin sem a lo ni tah. Biel mipuihai an tha a fana, hieng anga mipui harsatna sawk zangkhai thei dinga Sawrkar palai an nei hi an lawm hle thu dawng a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate