Responsive Ad Slot

NCHAC member haiin Assam CM an inhmupui

NCHAC,Laltlansang Hmar,Ngamrothang Hmar

Tuesday, June 17, 2014

/ Published by Simon L Infimate
Haflong, June 17, 2014: Nort Cachar Hills Autonomous Council (NCHAC) hnuoia thawktu hai hlaw mumal taka an pek thei naw thu le inzawm'n NCHAC Chief Executive Member (CEM) Debojeet Thaosen inrawina hnuoi-ah Council Chairman Ngamrothang Hmar le executive members Laltlansang Hmar, Mohendra Kemprai le MAC Tulsi Prasad Upadhaya hai chun Assam CM Tarun Gogoi an inhmupui.

Assam CM chun Principal Secretary le Home and Political Affairs in-charge MGVK Bhana chu Council thawktu hai hlaw buoina hi choingfel vat dingin hma la dingin an hriettir. Council hnuoia thoktuhai hai hin thla iemanizat zet hlaw la ta lova um anni tah.

Hi thu le inzawm hin CEM Thaosen chun Principal Secretary khawm an hmupuia, Council thawktuhai hlaw buoina hi chingfel vat a beisei thu a hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate