Responsive Ad Slot

NCHAC a Congress member hai BJP ah an lut

Friday, October 9, 2015

/ Published by VIRTHLI
Haflong, October 9.2015 (Virthli News): North Cachar HIlls Autonomuos Council (NCHAC) a ruling party Congress a mi a tam lem hai chu BJP ah an inlet/lut thu dawng a nih. Tuchena ei hriet dan chun mi/seat 28 hai lai BJP a inlet hi 16 (EM 5 le MAC 11) anni tain chanchin ei dawnga, tuhin an in camp meka, anni hin ministry thar siem an tum ngei thu dawng a nih.

Eini mi BJP a inlet ei hriet thei chin hai chu Pu Laltlansang Hmar, EM, Pu Khawvelthang, MAC, Pu Hima Keivom, MAC hai an nih. CEM Pu Debojeet Thaosen le Chairman Pu Ngamrothang Hmar hai ruokchu an thang ve naw thu dawng a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate