Responsive Ad Slot

I SAKHMÊL ENCHIMLO A MI RUN NGEI

Sunday, March 6, 2011

/ Published by VIRTHLI

~ Songlienṭhuom


P- Lungdi

N- Lungrûn

 

PN- Aw di, ka ngai êm che.
Nang naw chun lunglai hnêmtu an um nawh;
Ka Di, ka ngai êm che!

 

P- Nangma ngaiin sûnni kan tawi hlak a,

PN- Dawntu um lovin I hming ka ko hlak;

N- Aw hmangai,, mi zuk en la, mi hnêm rawh;

PN- Dawntu um lovin I hming ka ko hlak.

 

P- Hril mei an nawh, ka ngai êm che a nih,

PN- neisun hmangaina leh ka hung pan che;

P- Ngai naw lai I um nawh, Lawmna Pârte,

PN- Neisun hmangai leh ka hung pan che.

P- I sakhmêl enchimlo a mi rûn ngei,

 

PN- Nang naw mi suklawm thei rêng an um nawh;

N- Lêng dang thlîr naw ning, nang chau en ka che,

PN- Nang naw mi suklawm thei rêng an um nawh.

 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate