Responsive Ad Slot

Vangai le Hmarphairuom sie lak thua HPC (D) Inhriettirna

Sunday, December 3, 2017

/ Published by VIRTHLI
Vangai, December 03, 2017, Virthli (ONP): Tulai hnaia Vangai le Hmarphairuom huom sunga HPC (D) in sie (tax) a lak ti chungthu le inzawmin HPC (D) chun a hnuoia ang hin inhriettirna a siem.

HPCD PRESS RELEASE

INHRIETTIRNA

Vangai le Hmarphairuom mipui harsatna ti suonlam a Laltlanthang le vai sumdawng haiin an thuhne thei mi pathum chau haiin mipui thatna ngaituo ni awm tak a HPCD do le rawt ram tum a hma an lak hi HPCD chun a dem hle a, sunzawm ta lo dingin kan inhriettir a. Mipui harsatna a um chun a tuor tu hai ngei leh HPCD chun ngaituo tlang a rel fel a nuom zing ti kan inhriettir bawk.

HPCD chun Hmar nau hai thisen insuo le suk thlabar a kut thlak a tum naw a. Nisienlakhawm, a dawtheina hi hmusit a lam hluotu chu khing let in an thielfai ngam a nih.


(Reuben LR Hmar)
Information & Publicity Officer
Hmar People's Convention (Democratic)
General hqrts. : Sinlung

(Solomon Hmar)
Information & Publicity - Defence
Hmar People's Convention (Democratic)
General hqrts. : Sinlung

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate