New Delhi, November 04, 2017 (FJ): India khawpui New Delhi hmuna hlapawl inruolsiekna Tangkhul Christian Charitable Trust haiin an lo buotsai hlak, 6th North East Choral Competition chu tarik 4 Nobember, 2017 (Vawizan) khan Thyagraj Stadium, New Delhi hmun a nei a nih.


Hi inruolsiekna a hin Choir 9 an thang a, Choir 9 thang hai laia hin Independent Church of India, New Delhi chun a pakhatna (Trophy le India pawisa cheng nuoi 3) an dawng a, Paumai Baptist Church in 1st Runner up (India pawisa cheng nuoi 2) le Tangkhul Christian Fellowship in 2nd Runner up (India pawisa cheng nuoi 1) an dawng a nih.


Post a Comment

Powered by Blogger.