CCPUR, April 16, 2016 (VIRTHLI): HYA GHQ hmalakna'n Parvachawm Village, Tipaimukh Sub-Div huomsunga Mr. Benjoy le a sung haiin Pa an faksuol leia a nuhmei, a nauhai 3-in an hringna an lo channa thu ah ralna an dawl mek a. Sawrkar tienga inthawka Pa faksuol leia hmalak a áš­ul ang ang bawzui a hung ni theina dingin President, HYA GHQ inrawinain hmalak mek a ni bawk. HYA JHQ CCPur hnuoia Branch tum tum le Facebook Hmar Group (FHG) hai khawmin ralna sum khawnin hma an lak mek.


Post a Comment

Powered by Blogger.